SERBATOI AISI 304

SERBATOI AISI 304

MODEL DESCRIPTION LITER TYPE
AC24 SS 24 Lt Horizontal Aisi304 24 Horizontal
AC50 SS 50 Lt Horizontal Aisi304 50 Horizontal
AC100 SS 100 Lt Horizontal Aisi304 100 Horizontal
AC200 SS 200 Lt Horizontal Aisi304 200 Horizontal
AV24 SS  20 Lt Vertical Aisi304 20 Vertical
AV50 SS  50   Lt Vertical Aisi304 50 Vertical
AV100 SS 100   Lt Vertical Aisi304 100 Vertical
AV200 SS 200   Lt Vertical Aisi304 200 Vertical
AV300 SS 300   Lt Vertical Aisi304 300 Vertical
AV500 SS 500   Lt Vertical Aisi304 500 Vertical
MODEL DESCRIPTION LITER TYPE
AC24 SS 24 Lt Horizontal Aisi304 24 Horizontal
AC50 SS 50 Lt Horizontal Aisi304 50 Horizontal
AC100 SS 100 Lt Horizontal Aisi304 100 Horizontal
AC200 SS 200 Lt Horizontal Aisi304 200 Horizontal
AV24 SS  20 Lt Vertical Aisi304 20 Vertical
AV50 SS  50   Lt Vertical Aisi304 50 Vertical
AV100 SS 100   Lt Vertical Aisi304 100 Vertical
AV200 SS 200   Lt Vertical Aisi304 200 Vertical
AV300 SS 300   Lt Vertical Aisi304 300 Vertical
AV500 SS 500   Lt Vertical Aisi304 500 Vertical